ລ/ດ ລູກຄ້າຕົວຢ່າງ/Customer ເນື້ອໃນເວບໄຊ / Description URL
1
ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ Lao Front of National Construction ເວບໄຊທີ່ສະແດງໄດ້ເປັນສອງພາສາ: ລາວ ແລະ ອັງກິດ ທີ່ເຈົ້າຂອງເວບໄຊສາມາດອັບໂຫລດຂໍ້ມູນ ແລະ ສາມາດປ່ຽນແປງເນື້ອໃນໄດ້ຕະຫລອດເວລາ ຂຶ້ນກັບຜູ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບສິດໃຫ້ດຳເນີນການ http://lfnd.gov.la/
2
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສຳນັກງານປົກຄອງເມືອງ ສັງທອງ Information Central of Sangthong District ເວບໄຊເອກະລັກທາງດ້ານສີສັນ ແລະ ຮູບພາບ ເຊິ່ງສາມາດປັບແຕ່ງເນື້ອໃນ ແລະ ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກິດຈະກຳເດັ່ນໆຂອງເມືອງ ພ້ອມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆຂອງເມືອງສັງທອງ http://www.sangthong.gov.la/
3
ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ Office of The Supreme People’s Prosecutor ເວບໄຊນຳສະເໜີພາລະບົດບາດສຳຄັນຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງເປັນເວບໄຊໂຄສະນາກົດໝາຍ ແລະ ເອກະສານນິຕິກຳຕ່າງໆ http://www.ospp.gov.la/
4
ຮ້ານອາຫານ ເສັ້ນເສັ້ນ (ຮ້ານອາຫານທີ່ເນັ້ນປະເພດເສັ້ນ) Sensen Noodle Restaurant ເປັນເວບໄຊທີ່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ ແລະ ການໂຄສະນາກ່ຽວກັບຮ້ານອາຫານທີ່ເນັ້ນປະເພດເສັ້ນ. ສະແດງໃນຮູບແບບຫຼາຍສີສັນ ແລະ ລວດລາຍ http://www.sensenlao.net/
5
ບໍລິສັດຈຳໜ່າຍອຸປະກອນ ພີເຄເເລບ PKLab ເປັນເວບໄຊທີ່ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນ, ການໂຄສະນາ ແລະ ຂາຍອຸປະກອນທາງການແພດ. http://pklablao.com/
6
ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ໂຮງພິມປະຊາຊົນ Socio-Economic News ເວບໄຊທີ່ສະແດງນຳສະເໜີລາຍການຂ່າວປະຈຳວັນ ແລະ ການບໍລິການສິ່ງພິມຕ່າງໆ http://sethakit-psx.la